Secarik kekata, kamu #2

Perihal: Menitip rindu
Kepadamu yang menetap di ruang tertentu hatiku, Mus Lanjutkan membaca